B

BOSCH PUC631BB2E - Bep365

Bếp từ Bosch PUC631BB2E có khả năng tự động nhận diện vùng nấu có đặt nồi chảo bên trên khi khởi động. Nếu không phát hiện vật dụng đặt bên trên, vùng nấu sẽ tự động tắt. https://bep365.vn/bep-tu-bosch-puc631bb2e.html

The repository for this project is empty