T

Teka iz 7210 - Bep 365

Bếp Từ Teka IZ 7210 Điều khiển bằng cảm ứng Mặt kiếng ceramic, chịu nhiệt, vát cạnh. Điều chỉnh thời gian độc lập cho từng bếp

Bảng điều khiển bằng cảm ứng, dạng cộng https://bit.ly/teka-iz-7210-chinh-hang

The repository for this project is empty