B

Bep tu Chefs eh dih888 - Bep 365

Bếp hai từ EH-DIH888 ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội

Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster - max 3700W / 22cm Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic Tính năng hâm nón https://bit.ly/Bep-tu-CHEFS-EH-DIH888

The repository for this project is empty